Har du lyst til å spille med oss? Nordberg strykeorkester tar i mot nye medlemmer! Det er ingen krav til forkunnskaper og instrumenter kan du leie hos oss. Per dags dato har vi ingen venteliste og nye medlemmer kan få tildelt instrument i løpet av kort tid. Fyll ut innmeldingsskjema nederst på siden og vi kontakter dere i løpet av kort tid.

Formell påmelding er nødvendig for at vi kan formidle kontakt mellom lærer og elev. Det er først når en elev har avtalt timer med læreren, og eventuelt medlemskap i et av orkestrene, at det er en forpliktelse til å betale.

Priser per 2024:
Elever med bare orkesterspill: 1700,- per semester
Elever med 20 min undervisning (ikke orkesterspill): 3300,- per semester
Elever med 30 min undervisning og orkesterspill: 4750,- per semester
Elever med 40 min undervisning og orkesterspill: 6200,- per semester

Søskenrabatt
Strykeorkestrene gir 25% søskenrabatt på kontingenten for medlem nr 2, 3 osv fra samme familie. Eldste medlem betaler full pris. Rabatten gjelder også instrumentleie. Det gis vanligvis også søskenrabatt på seminarer, men denne varierer fra gang til gang.
Det er opp til lærerne å bestemme om det passer best for elevene å ha timene alene eller i små grupper, med den forutsetningen at samlet undervisnings tid tilsvarer samlet tid betalt av foreldrene. (For eksempel, hvis to nybegynnere deler en time, skal den timen varer i 40 minutter.) Hvis en elev får en lengre time enn 30 minutter, må de ekstra minutter avtales, faktureres, og betales direkte mellom læreren og foreldre.

Utmeldingspraksis i Nordberg Strykeorkester
På grunn av Nordberg Strykeorkesters ønske om forutsigbarhet for elever og lærere, er medlemskap en forpliktende avtale for ett semester om gangen. Semesterets faktura utstedes og betales tidlig hvert semester.

Fristen for å melde seg ut av NSO er 15. juni for høstsemesteret, og 15.desember for vårsemesteret. Vi oppfordrer til at lærere, elever og foreldre tar en god prat før særlig 15. juni, som er fristen for å melde seg ut for påfølgende skoleår. Utmelding kan sendes til spillelærer, dirigent og/eller styret@nordbergstrykeorkester.no.

Følgende gjelder ved utmelding etter frist:

  • Eksisterende medlemmer: Et fast gebyr, fra 500 – 1000,- (avhengig av nivå), pluss de påløpte undervisningstimer. 
  • Nye medlemmer: Mulighet til å melde seg ut uten gebyr etter den første timen, men deretter vil det bli fakturert et gebyr på kr 500 pluss de påløpte undervisningstimer. 

Lærere kan fakturere for medgåtte timer pluss gebyret. Dersom elev slutter midt i semesteret og har betalt semesteravgift (som tilsvarer 15 timer), skal lærere fakturere for totalt 15 timer for denne eleven.