Styret

Hvert orkester har hvert sitt styre med 7 medlemmer hver, disse er ansvarlig for de ulike orkestrenes drift. Styremedlemmene blir valgt av orkesterets medlemmer hvert år. Styret består av en leder, fire styremedlemmer, orkesterets dirigent, og en kasserer.

Styret arbeider frivillig og er avgjørende for Nordberg Strykeorkesterets fremgang. Arbeidet og ansvaret er beskrevet i NSAO, NSBO og NSUOs vedtekter.

Styret i Nordberg strykeorkester barneorkester:
Leder: Anders Aardal, Elise Hafskjold (kasserer), Kristin Haugstoga, Christine Madsen, Mari Lerseth, Juliet Jopling, Bendik Hofseth

Vara: Anders Moen Hagalisletto
Vara: Øyvin Tjore

Styret i Nordberg strykeorkester aspirantorkester:
Leder: Christine Madsen, Elise Hafskjold (kasserer), Kristin Haugstoga, Anders Aardal, Mari Lerseth, Juliet Jopling, Bendik Hofseth,

Vara: Anders Moen Hagalisletto
Vara: Øyvin Tjore

Styret i Nordberg strykeorkester ungdomsorkester:
Leder: Elise Hafskjold (også kasserer), Christine Madsen, Kristin Haugstoga, Anders Aardal, Mari Lerseth, Juliet Jopling, Bendik Hofseth

Vara: Anders Moen Hagalisletto
Vara: Øyvin Tjore

Kontakt oss
Nordberg Strykeorkester
c/o Anders Aardal, Hansemyrveien 10, 0880 Oslo
Mobil: 93037897, Epost: styret@nordbergstrykeorkester.no