Styret

Hvert orkester har hvert sitt styre med 8 medlemmer hver, disse er ansvarlig for de ulike orkestrenes drift. Styremedlemmene blir valgt av orkesterets medlemmer hvert år. Styret består av en leder, fire styremedlemmer, orkesterets dirigent, og en kasserer.

Styret arbeider frivillig og er avgjørende for Nordberg Strykeorkesterets fremgang. Arbeidet og ansvaret er beskrevet i NSAO, NSBO og NSUOs vedtekter.

Styret i Nordberg strykeorkester barneorkester:
Leder: Guro Elin Stavn, Lars Børresen (kasserer), Kristin Haugstoga, Siren Bjelland, Johannes Hafsahl, Mari Lerseth, Juliet Jopling, Nicolas Dupont.

Vara: Anders Moen Hagalisletto
Vara: Øyvin Tjore

Styret i Nordberg strykeorkester aspirantorkester:
Leder: Guro Elin Stavn, Lars Børresen (kasserer), Kristin Haugstoga, Siren Bjelland, Johannes Hafsahl, Mari Lerseth, Juliet Jopling, Nicolas Dupont.

Vara: Anders Moen Hagalisletto
Vara: Øyvin Tjore

Styret i Nordberg strykeorkester ungdomsorkester:
Leder: Guro Elin Stavn, Lars Børresen (kasserer), Kristin Haugstoga, Siren Bjelland, Johannes Hafsahl, Mari Lerseth, Juliet Jopling, Nicolas Dupont.

Vara: Anders Moen Hagalisletto
Vara: Øyvin Tjore

Kontakt oss
Nordberg Strykeorkester
c/o Guro Elin Stavn, Brekkelia 6E, 0882 Oslo
Mobil: 90645342, Epost: styret@nordbergstrykeorkester.no