Barneorkesteret ledes av Mari Lerseth og består av barn fra 2.-5. klasse som har spilt i over 2 år.

Orkesteret øver på Korsvoll skole, i musikkrommet/tekstilrommet fra 18.00-19.15. Hver øvelse blir lagt inn i Spond-gruppen til orkesteret. Følg med der for ukentlige oppdateringer.