Barneorkesteret ledes av Camilla Rognes/Mari Lerseth og Marek Bienkunski.

Vi øver på Korsvoll skole, i musikkrommet/tekstilrommet fra 16.00-17.00