Barneorkesteret ledes av Mari Lerseth

og består av elever i barneskolealder som har spilt i mer enn 2-3 år.

Orkesteret øver på Korsvoll skole, i musikkrommet/tekstilrommet fra 18.00-19.15. Hver øvelse blir lagt inn i Spond-gruppen til orkesteret. Følg med der for ukentlige oppdateringer.