OBOS Jubel 2023

Jubelbrøl! Nordberg strykeorkester har vært så heldige å få 9.000 kr OBOS Jubel. Disse midlene skal brukes til å opprette en intern støtteordning i orkesteret, hvor medlemmer ved behov, kan søke om delvis eller fullstendig dekket kontingent. Spørsmål eller henvendelser rundt dette kan tas direkte med styreformann på epost: styret@nordbergstrykeorkster.no.